Walk the Global Walk, through prin intermediul Educației pentru Cetățenie Globală, mobilizează tinerii ca acceleratori ai schimbării, aduce la nivel local Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și produce un model educațional inovativ, adresându-se subiectelor complexe de pe agenda globală curentă. Modelul pionier transferabil, capabil să integreze un nou tip de înțelegere a chestiunilor globale legate de migrație, schimbări climatice și egalitate de gen, va fi adaptat curriculum-ului formal al liceelor.

Promovat de Regiunea Tuscana și Oxfam Italia Intercultura și co-finanțat de Uniunea Europeană, proiectul Walk the Global Walk conectează autoritățile locale și regionale cu comunitățile locale (comunități școlare și organizații ale societății civile) din 11 țări europene: Italia, Franța, Croația, Cipru, Marea Britanie (Țara Galilor și Scoția), Portugalia, Grecia, România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina și Albania. Orașe și Comunități Durabile (ODD 11), Acțiune Climatică (ODD 13), Pace, Justiție și Instituții eficiente (ODD 16) sunt abordate deoarece au fost considerate cele mai arzătoare probleme cărora tinerii nu le acordă suficientă atenție.


Mai multe despre proiect:


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy