Το πρόγραμμα Walk the Global Walk, μέσα από τις μεθοδολογίες της Εκπαίδευσης για τον Ενεργό Πολίτη (Global Citizenship Education), στοχεύει να κινητοποιήσει τους νέους ως φορείς της αλλαγής, να κάνει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης πιο σχετικούς με την κοινότητά τους και να παράξει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό μοντέλο που θα εστιάζει σε παγκόσμια ζητήματα. Αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο, που ενσωματώνει μια νέα κατανόηση των παγκόσμιων ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και την ισότητα των φύλων μπορεί να προσαρμοστεί στα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης.

Με την προώθηση της Περιφέρειας Τοσκάνης και της Oxfam Italia Intercultura και συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα Walk the Global Walk, συνδέει την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες (σχολικές κοινότητες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών) από 11 Ευρωπαικές χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία και Σκωτία), Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Αλβανία. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, (Στόχος 11), Κλιματική Αλλαγή (Στόχος 13), Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί (Στόχος 16) είναι οι βασικοί από τους 17 Στόχους που πραγματεύεται το πρόγραμμα καθώς θεωρούνται κριτικής σημασίας.


Περισσότερα για το πρόγραμμα:


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy