От къде купувате определени стоки? Кои магазини са по-скъпи и защо? Как навиците за пазаруване въздействат върху местния район?

The initiative was made as part of the local Walk the Global Walk campaign

През м. март дискусия на същата тема ще се проведе и сред учениците в 11 клас.


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy