По време на проведеното Второ шествие по проекта WALK THE GLOBAL WALK взеха участие 350 ученици от 8 столични училища

Настоящият конкурс е свързан с цел №16 „Мир и справедливост“ в подкрепа на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие в София-град. Целта е насочена към насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъд

От къде купувате определени стоки? Кои магазини са по-скъпи и защо? Как навиците за пазаруване въздействат върху местния район?


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy