Και μας λένε τι θα έκαναν αν γίνονταν πρωθυπουργοί για μία ημέρα!

Οι Youth Leaders έχουν φωνή, έχουν ιδέες, έχουν όραμα. Οι Youth Leaders είναι εδω για ένα καλύτερο κόσμο!

Με 14 προτάσεις και συστάσεις για την ανάγκη ανάληψης δράσης


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy