UsprUsprkos pandemiji koronavirusa i nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, aktivnosti projekta Walk the Global Walk provedene su prema predviđenom planu.

Učenici istarskih srednjih škola izradili su aktivističke plakate na temu održivog razvoja.

WALK THE GLOBAL WALK - Posljednji ciklus radionica akcijskog planiranja

Projekt Walk the Global Walk - učenici istarskih srednjih škola snimili video na temu klimatskih promjena

Aktivnosti EU projekta Walk the Global Walk, kojeg provodi JU Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, nastavljaju se aktivno provoditi i u 2021. godini. 15. siječnja održana je Internacionalna zimska škola u obliku on line


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy