Sub auspiciile Primăriei Municipiului București și împreună cu Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă (APDD) - Agenda 21, în perioada februarie-martie 2020, au avut loc workshop-urile de inițiere și planificare pe tema Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 13 – Acțiune Climatică din cadrul proiectului european Walk the (Global) Walk: mobilizarea tinerilor europeni pentru susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

La cele 3 workshop-uri de inițiere și 3 de planificare au fost prezenți peste 140 de elevi și profesori din cele 12 unități de învățământ din București participante în cadrul proiectului - Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Liceul Teoretic “Dante Alighery”, Colegiul Național “Grigore Moisil”, Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc”, Colegiul Național “Mihai Viteazul”, Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”, Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj”, Colegiul Economic “Viilor”, Școala Generală nr. 194, Colegiul Național "Emil Racoviță".

Alături de noi au fost prezente autoritățile locale din cele 6 sectoare ale Municipiului București, reprezentanți ai Centrului de Proiecte Educationale și Sportive București – PROEDUS, Centrului pentru Tineret al Municipiului București și ai Direcției de Mediu, Direcției pentru Relația cu ONG, Sindicate și Patronate, Direcției Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București.

Elevii ambasadori și cadrele didactice au avut ocazia să se familiarizeze cu tematica Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 13 – Acțiune Climatică și au interacționat direct cu reprezentanții administrației locale în vederea stabilirii evenimentelor ce vor avea loc în comunitățile locale în Săptămâna Europeană a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

O concluzie formulată de elevi ne-a pus profund pe gânduri: “Am încălcat un principiu foarte important – menținerea unui echilibru între nevoi și resurse. Ne dorim mult prea multe lucruri de care nu avem nevoie în realitate”.

Concluzia este cu atât mai devastatoare cu cât, la scurt timp după, a izbucnit pandemia cu noul coronavirus, care a atras atenția într-o manieră violentă asupra acțiunilor distructive ale omului la adresa habitatelor naturale.

În prezent, elevii, cadrele didactice și reprezentanții autorităților locale din București sunt preocupate de identificarea unor noi modalități de a asigura continuitatea proiectului Walk the Global Walk în contextul existenței măsurilor de distanțare socială adoptate pentru prevenirea extinderii pandemiei COVID 19.

Vă reamintim că Walk the (Global) Walk: mobilizarea tinerilor europeni pentru promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă este un proiect co-finanțat de către Comisia Europeană, prin linia de finanțare DEAR LA-Ref EuropeAid /151103/ACT/MULTI-4 - Sensibilizarea opiniei publice cu privire la aspectele legate de dezvoltare și promovarea educației pentru dezvoltare în Uniunea Europeană, și urmărește ca obiective, pe parcursul implementării (2017 - 2020), stimularea parteneriatului şi colaborării între Administraţiile Publice Locale şi ONG-urile angajate în mod activ în promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptate prin Agenda 2030 de către Statele Membre ale Națiunilor Unite, crearea unui model educaţional inovativ în domeniul învăţământului preuniversitar pe tema ODD, promovarea angajamentul civic şi creşterea nivelului de conştientizare al cetăţenilor, cu prioritate al tinerilor, cu privire la responsabilităţile ce le revin la nivel global.

Proiectul se bucură de o largă participare internațională, fiind constituit dintr-un consorțiu format din 19 parteneri din 11 țări europene (Italia, Franța, Croația, Cipru, Țara Galilor, Scoția, Portugalia, Grecia, Bosnia și Herțegovina, Albania, Bulgaria, România).

Mai multe detalii despre activitățile desfășurate veți putea găsi pe platforma web educațională a proiectului https://walktheglobalwalk.eu/ro/ și pe principalele rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), inclusiv pagina locală de facebook - https://www.facebook.com/wgw.romania/ și de instagram – wgw.bucharest.


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy