Împreună, elevi, profesori și autorități locale, au demarat colaborarea pentru ODD16 - Pace, Justiție și Instituții eficiente

Cursurile școlii de iarnă, pe tema ODD 13 - Acțiune Climatică, s-au desfășurat în sistem video online

București, România: Proiectul european Walk the (Global) Walk: mobilizarea tinerilor europeni pentru susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a intrat în anul obiectivului de dezvoltare durabilă 13 – Acțiune Climatică

Elevi, profesori și părinți pentru viitor, în mișcări globale și locale. Timpul discuțiilor a trecut. E vremea acțiunilor!


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy