Din cauza pandemiei COVID 19, activitățile proiectului european Walk the Global Walk, care presupuneau interacțiuni directe dintre elevi și comunitățile locale pentru promovarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 13 - Acțiune Climatică, s-au mutat în mediul online.

Este și cazul școlii de iarnă din România, organizată în parteneriat de către Asociația Asistență si Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 și Primăria Municipiului București, care s-a desfășurat pe parcursul a 6 ore de dezbateri online, în zilele de 24 și 25 noiembrie a.c., și a reunit peste 40 de participanți, elevi ambasadori și invitați de marcă din domeniul politicilor publice de mediu, specialiști în schimbări climatice și meteorologie, activiști din societatea civilă, alături de reprezentați ai autorităților locale din municipiul București.

În cadrul jocurilor interactive pe echipe desfășurate în sistem video online, elevii ambasadori au avut ocazia să dezbată efectiv problema schimbărilor climatice, discuțiile aplicate vizând identificarea soluțiilor pentru consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la riscurile legate de climă și calamitățile naturale ale statelor,  integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politicile, strategiile și planificarea națională, îmbunătățirea educației, a gradului de conștientizare și a capacității umane și instituționale în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și avertizarea timpurie, punerea în aplicare a angajamentului asumat de țările dezvoltate la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la Schimbările Climatice.

Evenimentul a beneficiat de prezența doamnei dr. Elena Mateescu, director general Administrația Națională de Meteorologie, Adriana Zaharia, expert dezvoltare și politici publice, Fatma Yilmaz coordonatorul Departamentului de Strategii din Primăria sectorului 1. Alături de noi au stat și colegii de la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă – ViitorPlus și de la Asociația Pachamama România 2 organizații naționale recunoscute pentru devotamentul cu care se implică în problematica sustenabilității din România.

Stimulați de cadrul virtual de exprimare, elevii ambasadori și-au depășit emoțiile și au pus multe întrebări de clarificare invitaților noștri, dialogul fiind unul extrem de dinamic.

Dând dovadă de multă maturitate în gândire, elevii au afirmat la unison determinarea lor de a se implica la nivel comunitar în salvarea planetei, în acest sens atrăgându-ne atenția declarația elevei Alexandra V. care a exprimat în câteva cuvinte un adevăr prezent în mintea tuturor - Viitorul este imposibil dacă nu acționăm acum.

Vă reamintim că proiectul Walk the Global Walk este finanțat prin programul DEAR - Programul de dezvoltare a educației și de creștere a nivelului de conștientizare, inițiat de către Comisia Europeană, și reunește elevi din 12 unități de învățământ din București.

1

2

3

4

Phd ELENA MATEESCU ANM

 


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy