Cawsom ein siomi pan oedd rhaid canslo ein cynhadledd ar gyfer ysgolion a gynlluniwyd ar gyfer Mawrth 13 o achos COVID19. Ond yn ffodus, wrth weithio gyda'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, fe ddaethon ni o hyd i ddatrysiad rhagorol!

Announcing the winners of Carmarthenshire's Mural Competition Cyhoeddu enillwyr cystadleuaeth murlun sir Gaerfyrddin

Mae dros 50% o ysgolion Sir Gaerfyrddin, sy'n ymwneud â'r prosiect Walk the Global Walk, hefyd bellach yn cymryd rhan yn y rhaglen “Cysylltu Dosbarthiadau trwy Ddysgu Byd-eang”, a ariennir gan yr Adran Datblygu Rhyngwladol.

Nod y digwyddiad poblogaidd hwn a gynhaliwyd yn Neuadd Y Gwendraeth, Drefach oedd dod â phobl allweddol at ei gilydd am ddiwrnod o hyfforddiant, rhannu gwybodaeth a chynllunio gwaith

Find out what we got up to last month.....


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy