Baneri a Chynhadledd Hinsawdd ar gyfer plant y sir

Ar ddydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020, cynhaliwyd Uwch Gynhadledd Newid Hinsawdd gyntaf Ieuenctid Cymru.

Cawsom ein siomi pan oedd rhaid canslo ein cynhadledd ar gyfer ysgolion a gynlluniwyd ar gyfer Mawrth 13 o achos COVID19. Ond yn ffodus, wrth weithio gyda'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, fe ddaethon ni o hyd i ddatrysiad rhagorol!


This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy